Zápis do Mateřské školy Šmolíkova

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA MATEŘSKÉ ŠKOLY k nahlédnutí v Aktualitách

 

TERMÍNY ZÁPISŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 rozkliknout zde

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ rozkliknout zde   

 

Jak přihlásit dítě do MŠ pro školní rok 2023/2024 - rozklikněte zde

 

Zákonný zástupce v den zápisu odevzdá řádně vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí, předloží průkaz totožnosti a rodný list dítěte.