MOTTO:

„Všechno, co opravdu potřebuju znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce. Moudrost na mě nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti mateřské školy.“

 

Tohle jsem se naučil: 
• o všechno se rozděl 
• hraj fér 
• nikoho nebij 
• vracej věci tam, kde jsi je našel 
• uklízej po sobě 
• neber nic, co ti nepatří 
• když někomu ublížíš, řekni promiň 
• před jídlem si umyj ruce
• splachuj 
• teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře 
• žij vyrovnaně - trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a hraj si a pracuj 
• každý den odpoledne si zdřímni 
• když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě 
• nepřestávej žasnout 
• dívej se

 

Všechno, co potřebuju znát, tam někde je. Slušnost, láska a základy hygieny. Ekologie, politika, rovnost a rozumný život.

Robert Fulghum

 

Snažíme se v naší mateřské škole vytvářet takové prostředí, kde panuje vzájemná důvěra, že děti i dospělí se cítí dobře. Máme společně na paměti, že je velmi důležité vytvářet ve škole takovou atmosferu, kde děti získají a mají pocit bezpečí a důvěry. Dále se snažíme dostatečně laskavým, vstřícným, přátelským a podnětným prostředím probouzet u dětí aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i s odvahou ukázat, co vše umí, zvládnou a dokážou. Rozvíjet pozitivní citové vztahy k sobě i k druhým. Všestranně a nenásilně rozvíjet osobnost dítěte, poskytnout mu určitou volnost a soukromí. Nenutit děti do činností. Cílem našeho snažení je šťastné dítě, které se do mateřské školy těší. Klást důraz na úzkou spolupráci s rodinou. Spolupracovat s rodiči, společnými akcemi pěstovat vzájemné vztahy. Společně spolu s rodiči zlepšovat a zkrášlovat prostředí mateřské školy a zahrady. Umožnit rodičům v průběhu celého školního roku přístup do tříd a účastnit se vzdělávacího programu, mít možnost do něj zasahovat a spolupodílet se na jeho tvorbě. Nabízet především tuto možnost rodičům v průběhu adaptačního období a umožnit tak novým dětem postupné a nenásilné začlenění do dětského kolektivu. Respektovat rodinnou výchovu a přiblížit se metodami rodinnému prostředí. Heterogenní uspořádání jednotlivých tříd nám napomáhá se rodinnému prostředí přiblížit. Takovéto složení třídy působí jako mnohočlenná rodina. Pro děti, které jsou z málopočetných rodin je to jistě velmi dobrá zkušenost. Takovou příležitost, aby trávily čas s dětmi různého věku, v pozdějších letech mít nebudou.