06.30 – 08.15

Scházení dětí, hry podle volby a přání dětí.

08.15 – 09.00

Ranní hry, komunitní kroužky, jazykové chvilky, ranní cvičení, hygiena, svačina.

09.00 – 10.00

Didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontání učení) ve skupinách i individuálně.

10.00 – 11.30

Pobyt venku.

11.30 – 12.30

Hygiena, oběd.

12.30 – 14.30

Hygiena, odpočinek (nespavé děti po krátkém odpočinku – náhradní klidová činnost).

14.30 – 15.00

Hygiena, svačina, hry.

15.00 – 17.00

Odpolední zájmové činnosti dětí (hry dle zájmu dětí – výtvarné činnosti, smyslové hry,
jazykové chvilky), za příznivého počasí pobyt na zahradě.