Informace pro nové děti

Vážení rodiče,


blíží se začátek školního roku, proto zasílám pár základních informací.


Pondělí 4.9. zahájení školního roku.

- do MŠ nastupují děti, které již dosáhly věku 3 let!

- v případě, že Vaše dítě dosáhne věku 3 let až v průběhu školního roku, prosím o kontaktování prostřednictvím emailu reditelka@mssmolikova.cz, datum nástupu si upřesníme.


Úterý 5.9. od 17.00 hodin třídní schůzky – ve třídě Berušky


Platby: školné 564,- Kč/uhradit do 15. dne v měsíci

             stravné 990,- Kč/uhradit do 3. dne v měsíci (děti, které dovrší v daném školním roce

             7 let, tedy děti s OŠD, platí 1 056,-Kč)


Obě platby jsou zasílány na účet MŠ 13837061/0100. Platby mají odlišné variabilní symboly, které dostanete od svých paní učitelek po nástupu do MŠ.


Adaptace probíhá dle potřeb dítěte, konzultujte se svojí paní učitelkou


Co s sebou: pohodlné oblečení zvlášť do vnitřních prostor a na ven

                      pevná obuv do vnitřních prostor i na ven

                      dostatek náhradního oblečení na převlečení v případě nehody

                      pyžamko


VŠE PODEPSANÉ NA VIDITELNÉM MÍSTĚ!!!