Zápis ze schůzky rodíčů z 6.9.2022MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠMOLÍKOVA, příspěvková organizace

  ŠMOLÍKOVA 865/3, 161 00 PRAHA 6 - Ruzyně

 

 

Zápis z třídní schůzky a členské schůze KRPŠ konané dne 6. 9.2022

 

Program: 1. Přivítání rodičů, představení pracovnic mateřské školy

                  2. Čtecí babička

                  3. Paní učitelka Maruška - kroužek angličtina, nabídka dalších kroužků

                  4. Změna ve Školním řádu a ŠVP pro předškolní vzdělávání - seznámení

                  5. Platby

                  6. Zaměření školy

                  7. Diskuze rodičů

                  8. KRPŠ

 

Paní ředitelka přivítala přítomné rodiče, představila pedagogické pracovnice mateřské školy.

 

Školní rok začíná v běžném režimu, bez covidových omezení a je tedy možné, aby k nám začaly chodit od října čtecí babičky – spolupráce s organizací „Mezi námi – Mezigeneračně“. Babičky jsou dvě, budou předčítat dětem cca 1 x týdně před spinkáním.

 

Rodiče byli seznámeni s nabídkou kroužků agentury „Kamarád“ (flétna, keramika, všestranný sportovní, disco dance), přihlašování na kroužky přes web agentury. Případný kroužek plavání ve II. pololetí, agentura Maternity care v SC Řepy (pouze předškoláci). Paní učitelka Maruška pohovořila o kroužku angličtiny. Bude se konat v úterý, pro děti od 4 let, zájemcům budou rozdány přihlášky, rodiče uvedou na přihlášku čitelnou e-mailovou adresu pro snadnější komunikaci s Maruškou. Zájemci o kroužky se mohou přihlašovat v průběhu září.

 

Rodiče byli seznámeni se změnami v ŠŘ a ŠVP pro předškolní vzdělávání – změny se týkají příchodů a odchodů do a z MŠ.

 

Platby – školné za celodenní docházku činí pro školní rok 2022/23 507,00 Kč, každý školní rok se tato částka mění podle provozních nákladů. Děti s OŠD a předškoláci jsou od úplaty za předškolní vzdělávání osvobozeny.

Úhradu za školné i stravné provádět včas (školné do patnáctého za daný měsíc a stravné do třetího za daný měsíc).

Předškoláci v případě absence i písemné omluvenky – Omluvné listy – zapsat omluvenku u paní učitelky ve třídě při návratu po nemoci.

Stravné činí 990,00 Kč. Děti, které dovrší v příslušném kalendářním roce 7 let, hradí za stravné 1056,00 Kč. Pokud jde dítě po obědě domů, dostává v hodnotě odpolední svačinky náhradu.  Vyúčtování za stravné probíhá v červenci.

Stravné činí 45,00 Kč na jeden den, u dětí, které dovrší v daném školním roce věku 7 let 48,00 Kč (toto se týká dětí s odkladem školní docházky).

Bankovní spojení pro úhradu školného a stravného 13837061/0100. Variabilní symbol pro školné a stravné Vám případně sdělí paní učitelka ve třídě;

 

Zaměření školy – ŠVP Barevný deštník – VŠICHNI SPOLEČNĚ POD JEDNOU STŘECHOU. Ve školním roce máme v plánu polodenní výlet. Chystáme akce pro rodiče a děti, nejbližší akce „Košík plný podzimních plodů“, spolupracujeme se základní školou a máme společné akce. Spolupracujeme s logopedkou a s PPP. Divadelní představení se koná každý měsíc ve školce.

 

Diskuse rodičů

 

Schůze KRPŠ zápis z něj není součásti.

 

 

V Praze dne 6.9.2022                                                                                 Mgr. Lucie Vyskočilová