Platba za stravu pro školní rok 2022/2023

Od 1.9. 2022 dojde k navýšení předpisu za stravné.


Pro děti – strávníky do 6 let  měsíční platba 990,00 Kč – 1 den 45,00 Kč (10 Kč přesnídávka, 25 Kč oběd a 10 Kč svačina).

Pro děti – strávníky 7 let (děti s odkladem školní docházky) měsíční platba 1 056,00 Kč - 1 den 48,00 Kč (11 Kč přesnídávka, 26 Kč oběd a 11 Kč svačina).